2019 m. vasario 27 d., trečiadienis

Centro atidarymas

Mūsų bibliotekoje atidarytas šeimos skaitmeninių veiklų centras. Šis centras sukurtas įgyvendinant projektą "Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje", kurį remia 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Nuo šiol centro lankytojai galės susipažinti su virtualios realybės, interaktyvaus dviračio, Kinect, robotų, 3D programavimo ir spausdinimo ir kitomis technologijomis. Centre organizuojami edukaciniai užsiėmimai, pažintinės ekskursijos, veikia technologijų būreliai.


2019 m. vasario 25 d., pirmadienis

Šeimos skaitmeninių veiklų centras


Keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose kuriami švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrai. Šie centrai papildo ir išplečia bibliotekų edukacines veiklas, tampa naujausių technologijų pažinimo vieta. Veikla vykdoma įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje"/Network-DigiHubs (Nr. LLI-089).
Naujo lygio paslaugos, kuomet geriausia bibliotekų patirtis papildyta technologinėmis naujovėmis,  kuriamos Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekose:
  • centruose įdiegtos virtualios realybės, robotų, 3D ir kitos naujausios technologijos;
  • sukurtas šioms technologijoms pritaikytas edukacinis turinys, aktualia kraštotyros tematika;
  • parengti instruktoriai, kurie technologijų žinias perteikia centrų lankytojams.
Projekto dėka suaktyvėja skaitmeninių kompetencijų ugdymas bibliotekose, mažinamas atotrūkis tarp technologijų kūrėjų ir vartotojų, pristatant mokslo pasiekimus visuomenei. Be to, centruose skatinama, kad įvairaus amžiaus žmonės, šeimos, mokytųsi drauge, būtų puoselėjami šeimos ryšiai ir vertybės.
Projektą įgyvendina Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekos. Visas projekto biudžetas – 386 073,60 Eurų, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 328 162,54 Eurų.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 kovo 1 - 2019 vasario 28.
Svečiai iš Obelių

Šiandien kultūros paso programoje „Šokiai su bitutėmis“ lankėsi mokiniai net iš Obelių gimnazijos ! Pirmokai sprendė viktoriną ir atsakinėjo...